Rodínné domy a pod

Cenová ponuka sa odvodzuje od rozsiahlosti objektu a náročnosti zákazníka.

Rekonštrukcia :

                          - Rodinný dom

                          - Hala

                          - Obchodné priestory